Θέματα

⌘K
  1. Θέματα
  2. FooSales WordPress Plugin

FooSales WordPress Plugin

Το FooSales WordPress plugin προσθέτει πρόσθετες ρυθμίσεις και λειτουργίες στο κατάστημά σας WooCommerce. Αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές σημείου πώλησης FooSales για να καθορίσουν ποια προϊόντα θα πρέπει να εμφανίζονται μέσα στις εφαρμογές, καθώς και ποιες πληροφορίες θα πρέπει να εμφανίζονται στις αποδείξεις/τα φορολογικά τιμολόγια. Οι εφαρμογές FooSales POS

Οι εφαρμογές FooSales POS δεν θα λειτουργήσει εάν το πρόσθετο FooSales δεν είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στον ιστότοπό σας.

Άρθρα

Ετικέτες