Jak nakonfigurovat FooSales pro práci se serverem NGINX?

Pokud vaše stránky běží na serveru NGINX a zakoupili jste si předplatné FooSales pro WooCommerce z tržiště WooCommerce, přidejte prosím následující řádek kódu do konfiguračního souboru serveru a restartujte server, abyste zajistili jeho správný chod: rewrite ^/foosales/static/(.*) /wp-content/plugins/foosales-for-woocommerce/public/build/static/$1; Upozorňujeme, že by tento řádek neměl být přidáván do.

Jak nakonfigurovat FooSales pro práci se serverem NGINX? Přečtěte si více "