Jak skonfigurować FooSales do pracy z serwerem NGINX?

Jeśli Twoja witryna działa na serwerze NGINX i zakupiłeś subskrypcję FooSales dla WooCommerce z WooCommerce Marketplace, dodaj następujący wiersz kodu do pliku konfiguracyjnego serwera i uruchom ponownie serwer, aby upewnić się, że działa poprawnie: rewrite ^/foosales/static/(.*) /wp-content/plugins/foosales-for-woocommerce/public/build/static/$1; Należy pamiętać, że nie należy dodawać tego do

Jak skonfigurować FooSales do pracy z serwerem NGINX? Czytaj więcej "