linkedin

Często zadawane pytania

⌘K
  1. /
  2. /
  3. Często zadawane pytania...
  4. /
  5. Konfiguracja
  6. /

Jak skonfigurować FooSales do pracy z serwerem NGINX?

Jeśli witryna działa na Serwer NGINX i kupiłeś FooSales dla WooCommerce subskrypcja od WooCommerce Marketplace, dodaj poniższy wiersz kodu do pliku konfiguracyjnego serwera i zrestartuj serwer, aby upewnić się, że działa poprawnie:

rewrite ^/foosales/static/(.*) /wp-content/plugins/foosales-for-woocommerce/public/build/static/$1;

Uwaga że to powinno nie można dodać do dowolnego pliku wtyczki, pliku wp-config.php lub pliku functions.php motywu. Należy je dodać do pliku konfiguracyjnego serwera i zaleca się, aby administrator serwera dokonał tych zmian. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania reguł przepisywania do serwera Nginx, zapraszamy do przeczytaj ten post na oficjalnym blogu Nginx.

Tagi , , , ,