Często zadawane pytania

⌘K
  1. Często zadawane pytania...
  2. Konfiguracja
  3. Jakiej roli/uprawnień użytkownika potrzebuję, aby zalogować się do FooSales?

Jakiej roli/uprawnień użytkownika potrzebuję, aby zalogować się do FooSales?

Domyślnie dostęp do aplikacji internetowych i aplikacji na tablety FooSales jest ograniczony do użytkowników z "Administrator" lub "Kasjer" lub dowolny użytkownik z rolą "publish_foosales". Jeśli jednak potrzebujesz, aby dodatkowi użytkownicy mieli dostęp do aplikacji, ale niekoniecznie chcesz przyznać im dostęp administratora do swojej witryny, możesz zarządzać ustawieniami uprawnień dla innych ról użytkowników, instalując bezpłatną wtyczkę WordPress innej firmy.

  1. Zaloguj się do swojego Obszar administracyjny WordPress oraz zainstalować i aktywować Wtyczka User Role Editor: https://wordpress.org/plugins/user-role-editor/
  2. Przejdź do Użytkownicy > Edytor ról użytkowników
  3. Wybierz rolę użytkownika, który potrzebuje dostępu do określonych funkcji FooSales w sekcji "Wybierz rolę i zmień jej możliwości" opcja
  4. Wpisz słowo "foosales" w pole tekstowe szybkiego filtrowania
  5. Zaznacz pole obok "publish_foosales"
  6. Kliknij przycisk "Aktualizacja" po prawej stronie

Zrzut ekranu edytora ról użytkownika

 

 

Tagi , , , , , ,