Często zadawane pytania

⌘K
  1. Często zadawane pytania...
  2. Korzystanie z FooSales
  3. Czy nadal muszę wprowadzać klucz użytkownika i klucz tajny, aby zalogować się do aplikacji internetowej?