Często zadawane pytania

⌘K
  1. Często zadawane pytania...
  2. Błędy
  3. Dlaczego aplikacja internetowa nie przechowuje danych w pamięci podręcznej ani nie zapamiętuje moich ustawień?

Dlaczego aplikacja internetowa nie przechowuje danych w pamięci podręcznej ani nie zapamiętuje moich ustawień?

Aplikacja internetowa FooSales wykorzystuje lokalną pamięć przeglądarki do buforowania danych sklepu i wszelkich zmienionych ustawień. Przeglądarki internetowe mają ograniczenia dotyczące ilości danych, które mogą być przechowywane w lokalnym obiekcie pamięci. Jeśli twój sklep ma tysiące produktów i/lub wariantów, z których każdy ma długie nazwy produktów i długie adresy URL obrazów, ten limit rozmiaru może zostać osiągnięty i nie będzie można buforować danych sklepu w lokalnej pamięci przeglądarki internetowej.

W chwili pisania tego FAQ nie ma możliwości zwiększenia tego limitu w przeglądarce Chrome lub Safari. Możesz jednak zwiększyć ten limit w przeglądarce Firefox, wpisując "about:config" w pasku adresu. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zmianie zaawansowanych preferencji konfiguracyjnych. Po kliknięciu przycisku kontynuacji należy wyszukać klucz konfiguracyjny "dom.storage.default_quota" i zmienić jego wartość z domyślnych 5120 KB (5 MB) na coś większego, np. 10240 KB (10 MB).

Dane i ustawienia sklepu powinny być teraz normalnie buforowane.