linkedin
  1. /
  2. /
  3. Tematy
  4. /

Podatki

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą Konfigurowanie podatków w WooCommerce i w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym przed użyciem FooSales.

Konfigurowanie podatków w WooCommerce #

FooSales wykorzystuje wbudowany Ustawienia podatkowe WooCommerce podczas stosowania podatków do zamówień. Oznacza to, że wszelkie ustawienia podatkowe i stawki podatkowe, które zostały już skonfigurowane dla sklepu WooCommerce, zostaną automatycznie zastosowane w aplikacjach FooSales. Przejdź do

Przejdź do WooCommerce > Ustawienia > Podatki aby skonfigurować ustawienia podatkowe sklepu.

Ustawienia podatkowe Woocommerce 13 12 21

Ceny podane z podatkiem Ta opcja określa sposób wprowadzania cen produktów i sposób, w jaki podatek będzie stosowany do cen.

"Tak, podam ceny z podatkiem" oznacza, że wszystkie ceny produktów w sklepie są wprowadzane z uwzględnieniem podatku podstawowego.

"Nie, podam ceny bez podatku" oznacza, że wszystkie ceny produktów w sklepie są wprowadzane bez podatku podstawowego.

Oblicz podatek na podstawie Podczas wybierania nowego lub istniejącego profilu klienta przy kasie, FooSales użyje tego ustawienia, aby określić, który adres powinien zostać użyty przy stosowaniu stawek podatkowych do zamówienia.

  • Adres rozliczeniowy klienta
  • Adres wysyłki klienta
  • Adres bazy sklepu
Podatek od klasy wysyłki Ustawienie nieużywane obecnie przez aplikacje FooSales.
Zaokrąglanie Ta opcja określa, czy sumy są zaokrąglane w wierszu, czy na poziomie sum częściowych.
Dodatkowe klasy podatkowe FooSales obsługuje zarówno standardowe klasy podatkowe i dodatkowe niestandardowe klasy podatkowe.
Wyświetlanie cen w sklepie Ta opcja określa sposób wyświetlania cen w sklepie/katalogu i w aplikacjach FooSales. Do wyboru jest wyświetlanie podatku włącznie/wyłącznie.
Wyświetlanie cen w koszyku i przy kasie Ta opcja określa sposób wyświetlania cen w koszyku i na stronach kasy, zarówno online, jak i w aplikacjach FooSales - działa niezależnie od cen katalogowych. Do wyboru jest wyświetlanie podatku włącznie/wyłącznie.
Przyrostek wyświetlanej ceny Umożliwia zmianę etykiety pod ceną produktu w FooSales np. na "bez podatku".
Wyświetlanie sumy podatków Określa to, czy wiele stawek podatkowych jest wyświetlanych jako łączna suma podczas realizacji zakupu, czy jako wyszczególniona lista podatków.

Przejdź do WooCommerce > Ustawienia > Podatki > Stawki standardowe aby skonfigurować stawki podatkowe sklepu.

FooSales obsługuje zarówno standardowe klasy podatkowe jak również dodatkowe niestandardowe klasy podatkowe.

Fs Normalne ustawienia podatku 02 03 22

Wybór stawki podatkowej #

Domyślnie aplikacje FooSales POS będą przydzielać wszelkie nowe zamówienia do WooCommerce Klient będący gościem która dziedziczy domyślną lokalizację sklepu. WooCommerce Klient będący gościem używa adresu Twojego sklepu do określenia lokalizacji podatkowej gościa. Adres można ustawić w sekcji 'WooCommerce -> Ustawienia -> Ogólne'.

Jeśli ustawiłeś stawkę podatku dla swojego stanu w sekcjiWooCommerce -> Ustawienia -> Podatek -> Stawki standardowe', wówczas FooSales użyje tej stawki podatkowej. Jeśli nie ma ustawionej stawki podatku dla danego stanu, podatek nie zostanie dodany.

Alternatywnie, jeśli chcesz, aby Twój sklep fizyczny korzystał z innej domyślnej lokalizacji podatkowej niż lokalizacja sklepu internetowego, możesz utworzyć profil użytkownika/klienta (np. "POS Guest Customer") i ustawić tego klienta jako klienta domyślnego. Aby to zrobić, zaloguj się do swojej witryny i przejdź do sekcji FooSales > Ustawienia > Klienci i ustawić Domyślny klient do odpowiedniego profilu klienta.

Podczas wybierania nowego lub istniejącego profilu klienta przy kasie, FooSales użyje WooCommerce 'Oblicz podatek na podstawieaby określić, który adres powinien zostać użyty przy stosowaniu odpowiednich stawek podatkowych do zamówienia.

Przejdź do WooCommerce > Ustawienia > Podatki > Oblicz podatek na podstawie aby skonfigurować to ustawienie w oparciu o jedną z poniższych opcji:

  • Adres rozliczeniowy klienta
  • Adres wysyłki klienta
  • Adres bazy sklepu

Status podatkowy produktu #

Status podatkowy dla poszczególnych produktów można ustawić na Podlegające opodatkowaniu, Tylko wysyłka lub Brak. Jeśli ustawione na BrakPodatek nie zostanie doliczony do produktu przy kasie.

Podatek i wpływy #

Standardowe stawki podatkowe oraz wszelkie obowiązujące stawki obniżone są wyświetlane na paragonach wraz z odpowiednią nazwą stawki podatkowej, procentem podatku i sumami częściowymi.

Foosales Web Print Receipt2

Tagi , , ,