linkedin

ustawienia

Tryb offline

Funkcja trybu offline FooSales umożliwia korzystanie z większości funkcji punktu sprzedaży FooSales bez aktywnego połączenia z Internetem. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy lokalizacja firmy ma ograniczony dostęp do Internetu lub wystąpiła awaria zasilania i Internet przestał działać. Ważne jest, aby pamiętać, że tryb offline

Tryb offline Czytaj więcej "

Ustawienia wtyczki

Aby wyświetlić ustawienia wtyczki FooSales, zaloguj się do obszaru administracyjnego WordPress i przejdź do FooSales > Ustawienia na lewym pasku bocznym. Ustawienia użytkownika POS Klienci Rola użytkownika klienta Aplikacje FooSales będą pobierać tylko użytkowników z wybranymi rolami. Można to dostosować, wybierając inne role użytkowników w polu wielokrotnego wyboru. Domyślny wybór klienta

Ustawienia wtyczki Czytaj więcej "

Podatki

Zdecydowanie zalecamy dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą konfigurowania podatków w WooCommerce i skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą podatkowym, jeśli to konieczne, przed użyciem FooSales. Konfigurowanie podatków w WooCommerce FooSales wykorzystuje wbudowane ustawienia podatkowe WooCommerce podczas stosowania podatków do zamówień. Oznacza to, że wszelkie ustawienia podatkowe i stawki podatkowe, które mają

Podatki Czytaj więcej "