linkedin
  1. /
  2. /
  3. Tematy
  4. /
  5. Moje konto
  6. /

Aktualizacja danych

Ustawienia użytkownika #

Możesz zmienić swoje imię i nazwisko, adres e-mail i zaktualizować hasło z poziomu aplikacji Moje konto na stronie internetowej FooSales.

Przejdź do FooSales.com > Moje konto > Ustawienia aby edytować ustawienia profilu.

Pamiętaj, aby po zakończeniu kliknąć przycisk "Zapisz zmiany".

Aktualizacja ustawień szczegółów użytkownika

Szczegóły rozliczenia #

W dowolnym momencie możesz edytować swoje dane rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, dane firmy, adres rozliczeniowy, numer NIP itp.

Przejdź do FooSales.com > Moje kontoAdres rozliczeniowy > Edytuj i w razie potrzeby zmodyfikować dane rozliczeniowe.

Pamiętaj, aby po zakończeniu kliknąć przycisk "Zapisz zmiany".

Dane te zostaną uwzględnione na wszystkich przyszłych fakturach, a użytkownik może również Pobierz wersję PDF faktury FooSales który zawiera najnowsze zmiany.

Ustawienie Aktualizuj szczegóły rozliczenia

Tagi , , , ,