Aktualizacja danych

Ustawienia użytkownika Możesz zmienić swoje imię i nazwisko, adres e-mail i zaktualizować hasło w sekcji Moje konto na stronie FooSales. Przejdź do FooSales.com > Moje konto > Ustawienia, aby edytować ustawienia swojego profilu. Pamiętaj, aby po zakończeniu kliknąć przycisk "Zapisz zmiany". Dane rozliczeniowe W dowolnym momencie możesz edytować swoje [...]

Aktualizacja danych Czytaj więcej "