Często zadawane pytania

⌘K
  1. Często zadawane pytania...
  2. Korzystanie z FooSales
  3. Jak zarządzać zamówieniami oczekującymi w FooSales?

Jak zarządzać zamówieniami oczekującymi w FooSales?

FooSales obsługuje natywną funkcję backorder w WooCommerce.

Aby umożliwić sprzedaż produktów na zamówienie, najpierw upewnij się, że włączyłeś "Włącz zarządzanie zapasami" w WooCommerce na poziomie globalnym (WooCommerce > Ustawienia > Produkty > Inwentaryzacja).

Zakładka Produkty - Zapasy
Globalne ustawienie "Zarządzaj zapasami" musi być włączone na karcie produktu.

Następnie sprawdź, czy "Umożliwienie zarządzania zapasami na poziomie produktu" jest również ustawiony dla każdego produktu, który ma obsługiwać zamówienia oczekujące wInventory dane produktu zakładka. Na koniec upewnij się, że "Zezwalać na zamówienia zaległe?" jest ustawione na "Zezwalaj" lub "Zezwól, ale powiadom klienta“.

Spis danych produktów
Zarządzanie stanami magazynowymi musi być włączone na poziomie produktu, a obsługa zamówień zaległych musi być również dozwolona.

Aplikacje FooSales POS umożliwiają składanie zamówień na produkty, które są zaległe, jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane.

Tagi , ,