linkedin

Často kladené otázky

⌘K
  1. /
  2. /
  3. Často kladené otázky...
  4. /
  5. Použití FooSales
  6. /

Jak mohu spravovat zpětné objednávky v FooSales?

FooSales podporuje nativní funkci zpětného objednání v WooCommerce.

Chcete-li povolit prodej produktů na zpětné objednávky, nejprve se ujistěte, že máte povolenou funkci "Umožnit správu zásob" v WooCommerce na globální úrovni (WooCommerce > Nastavení > Produkty > Inventura).

Karta Produkty Inventář
Globální nastavení "Spravovat zásoby" musí být povoleno na kartě produktu

Dále zkontrolujte, zda "Umožnit řízení zásob na úrovni produktu" je také nastaven pro každý produkt, který chcete podporovat zpětné objednávky vInventář' údaje o výrobku tab. Nakonec se ujistěte, že "Povolit zpětné objednávky?" je nastaven na "Povolit" nebo "Povolit, ale upozornit zákazníka“.

Soupis údajů o výrobku
Správa zásob musí být povolena na úrovni produktu a musí být povolena i podpora zpětných objednávek.

Aplikace FooSales POS vám umožní zadávat objednávky na produkty, které jsou na skladě, pokud je vše správně nakonfigurováno.

Štítky , ,