linkedin

Často kladené otázky

⌘K
  1. /
  2. /
  3. Často kladené otázky...
  4. /
  5. Předprodejní služby
  6. /

Jakou licenci musím zakoupit, abych mohl používat FooSales na různých subdoménách?

Každá webová stránka nebo subdoména vyžaduje vlastní licenci pro používání FooSales. Pokud je tedy vaše nastavení např. https://subdomain1.yoursite.com, https://subdomain2.yoursite.com atd. NEBO https://www.yoursite.com/site1/, https://www.yoursite.com/site2/ atd. je třeba zakoupit Plán pro více domén.

. Pokud máte jedinou webovou stránku/doménu a chcete čas od času otestovat FooSales na zkušebním webu, můžete to udělat s pomocí Plán pro jednu doménu podle propojení účtu FooSales do místa stagingu (např. https://staging.yourstore.com) a po dokončení testování jej propojte zpět s produkčním webem (https://www.yourstore.com)

Další informace naleznete na stránce Ceny: https://www.foosales.com/pricing/

Štítky , , ,