linkedin

Často kladené otázky

⌘K
  1. /
  2. /
  3. Často kladené otázky...
  4. /
  5. Použití FooSales
  6. /

Proč se text v mPOP účtenkách překrývá na další řádek?

Při použití kombinace tiskárny účtenek a pokladní zásuvky Star Micronics mPOP k tisku účtenek objednávek z FooSales si můžete všimnout, že se více řádků textu nabaluje na další řádek. Účtenky se tisknou pomocí 32 znaků na řádek, ale v závislosti na tom, jak je váš mPOP nakonfigurován, může každý znak zabírat více místa, což má za následek obtékání textu na další řádek.

Balení účtenek Mpop
Příklad stvrzenky s textem přecházejícím na další řádek (vlevo) a správnou verzí zobrazenou vpravo.

Chcete-li nastavit mPOP tak, aby zobrazoval 32 jednotlivých znaků na řádek, musíte si stáhnout aplikaci Star Micronics mPOP Utility, která je k dispozici na webu. Apple App Store nebo Obchod Google Play. Po stažení aplikace a připojení zařízení mPOP přejděte na stránku Nastavení přepínače paměti obrazovky. Zobrazí se několik možností, ale ta, kterou budete muset změnit, je možnost Sada znaků možnost, která by měla být nastavena na Jeden bajt (SBCS) aby znaky nezabíraly na účtence více místa, než by měly.

Nastavení přepínače paměti Mpop

Jakmile klepnete na Použít se nová hodnota odešle do tiskárny a zobrazí se potvrzení, že volba byla úspěšně uložena.

Nyní můžete zavřít aplikaci mPOP Utility a znovu spustit aplikaci FooSales, abyste mohli tisknout účtenky bez obtékání textu. Pokud tisk pomocí tiskárny mPOP po změně nastavení nefunguje, ujistěte se, že je tiskárna mPOP vybrána jako výchozí tiskárna na obrazovce nastavení aplikace FooSales a že je váš iPad nebo tablet se systémem Android stále připojen k tiskárně mPOP prostřednictvím rozhraní Bluetooth. V krajním případě můžete také zkusit zařízení mPOP a tablet na několik sekund vypnout a poté je opět zapnout.

Štítky , , , , , , , ,