Jak zarządzać zamówieniami oczekującymi w FooSales?

FooSales obsługuje natywną funkcjonalność backorder w WooCommerce. Aby umożliwić sprzedaż produktów na zamówienie, najpierw upewnij się, że włączyłeś "Włącz zarządzanie zapasami" w WooCommerce na poziomie globalnym (WooCommerce > Ustawienia > Produkty > Zapasy). Następnie sprawdź, czy "Włącz zarządzanie zapasami na poziomie produktu" jest również ustawione dla każdego [...]

Jak zarządzać zamówieniami oczekującymi w FooSales? Czytaj więcej "