Czy nadal muszę wprowadzać klucz użytkownika i klucz tajny, aby zalogować się do aplikacji internetowej?

Od wersji 1.1.0 aplikacji internetowej FooSales zmienił się sposób pobierania danych i wysyłania ich z powrotem do sklepu. Wcześniej aplikacja internetowa FooSales łączyła się ze sklepem WooCommerce za pomocą interfejsu WooCommerce REST API. Interfejs API WooCommerce REST uwierzytelnia się za pomocą klucza konsumenta i klucza tajnego, które muszą być [...]

Czy nadal muszę wprowadzać klucz użytkownika i klucz tajny, aby zalogować się do aplikacji internetowej? Czytaj więcej "