Θέματα

⌘K
  1. Θέματα
  2. Εφαρμογή Web FooSales

Εφαρμογή Web FooSales

Συνδεθείτε στην εφαρμογή web FooSales: https://web.foosales.com

Η διαδικτυακή εφαρμογή FooSales είναι μια εφαρμογή βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών πλατφορμών που λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τις εφαρμογές tablet FooSales. Η διαδικτυακή εφαρμογή συνδέεται στο κατάστημά σας με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το FooSales REST API.

Η διαδικτυακή εφαρμογή FooSales τρέχει στα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων των Google Chrome, Safari, Firefox και Microsoft Edge.

Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση και σύγκριση όλων των τρεχουσών λειτουργιών στο Εφαρμογές Web και Tablet

Χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής FooSales #

Άρθρα

Ετικέτες , ,