Tryb offline

Funkcja trybu offline FooSales umożliwia korzystanie z większości funkcji punktu sprzedaży FooSales bez aktywnego połączenia z Internetem. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy lokalizacja firmy ma ograniczony dostęp do Internetu lub wystąpiła awaria zasilania i Internet przestał działać. Ważne jest, aby pamiętać, że tryb offline

Tryb offline Czytaj więcej "