Musím stále zadávat spotřebitelský klíč a tajný klíč pro přihlášení do webové aplikace?

Od verze 1.1.0 webové aplikace FooSales se změnil způsob načítání dat a jejich odesílání zpět do vašeho obchodu. Dříve se webová aplikace FooSales připojovala k vašemu obchodu WooCommerce pomocí rozhraní WooCommerce REST API. Rozhraní WooCommerce REST API se ověřuje prostřednictvím klíče spotřebitele a tajného klíče, které je třeba

Musím stále zadávat spotřebitelský klíč a tajný klíč pro přihlášení do webové aplikace? Přečtěte si více "