linkedin

Wtyczka WordPress

Dlaczego aplikacja się zawiesza?

Może istnieć jeden lub kilka różnych powodów, dla których aplikacje FooSales mogą się zawiesić lub cierpieć z powodu niskiej wydajności. Ze względu na wiele sposobów, w jakie można skonfigurować WordPress i samą liczbę wtyczek innych firm, które mogą być aktywne w danym momencie, żadne dwie witryny nie są identyczne, co może przyczynić się do [...]

Dlaczego aplikacja się zawiesza? Czytaj więcej "

FooSales WordPress Plugin Changelog

1.38.6 (17 lipca 2024 r.) Drobne aktualizacje dla bardziej rygorystycznych wersji PHP Poprawka: Przywrócono filtr zamówień metody płatności gotówką 1.38.5 (8 lipca 2024 r.) FooSales używa teraz również formatu czasu WordPress wraz z formatem daty WordPress 1.38.2 (21 maja 2024 r.) Zaktualizowano podzielone płatności zamówienia do zwrotu, gdy całe zamówienie jest zwracane przy użyciu

FooSales WordPress Plugin Changelog Czytaj więcej "

Ustawienia wtyczki

Aby wyświetlić ustawienia wtyczki FooSales, zaloguj się do obszaru administracyjnego WordPress i przejdź do FooSales > Ustawienia na lewym pasku bocznym. Ustawienia użytkownika POS Klienci Rola użytkownika klienta Aplikacje FooSales będą pobierać tylko użytkowników z wybranymi rolami. Można to dostosować, wybierając inne role użytkowników w polu wielokrotnego wyboru. Domyślny wybór klienta

Ustawienia wtyczki Czytaj więcej "